Rezistory zapojené ZA SEBOU

seriov.JPG

Klikni do okienka a zapíš hodnotu.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada". Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

RNDr. Marta Megyesiová
NA OBRÁZKU SÚ TRI REZISTORY ZAPOJENÉ DO SÉRIE.
POROZMÝŠĽAJ A ZAPÍŠ POŽADOVANÉ HODNOTY DO TABUĽKY.
PLATÍ OHMOV ZÁKON.
R1R2R3SPOLU
U - napätie V15 V V V
I - prúd3 A A A A
R - odpor4 Ω Ω3 Ω Ω

A EŠTE VYSKÚŠAJ AJ TÚTO:
R1R2R3SPOLU
U - napätie V12 V20 V V
I - prúd A A A A
R - odpor Ω3 Ω Ω12 Ω