© 2011 by RNDr. Marta Megyesiová

Vyber si percentá

Počítaj a vyber správny počet percent.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
10 kg zo 100 kg je %1 cm z 5 cm je %60 m zo 6000 m je %100 g zo 400 g je %
3 mg z 10 mg je %12 cm z 30 cm je %18 dm z 36 dm je %17 mm zo 17 mm je %
2 mm z 5 mm je %64 g z 80 g je %42 cm zo 60 cm je %21 kg z 30 kg je %
30 mm z 50 mm je %81 g z 90 g je %9 km z 15 km je %45 ml z 90 ml je %