© RNDr. Marta Megyesiová

naakojnsmm.png

Pozorne čítaj. Počítaj a vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
maanslmm.png V roku 2010 bolo na Slovensku štátnych, súkromných a cirkevných škôl. Spolu bolo škôl. Súkromných škôl bolo o viac ako cirkevných. Pomer súkromných škôl ku cirkevným školám je približne 1 : mmbnslmm.png Na Slovensku máme štátnych základných škôl. Stredných štátnych škôl je asi - krát menej ako základných škôl. Materských škôl je asi - krát viac ako stredných škôl. Základných škôl je o menej ako materských.
mbnslmm.png Na Slovensku je súkromných materských škôl, základných a stredných. Súkromných škôl je spolu . Stredné školy tvoria asi % všetkých súkromných škôl. Základných škôl je približne % zo všetkých.mcnslmm.png Na Slovensku bolo cirkevných škôl. Najviac z nich - bolo základných. Tvoria asi % všetkých cirkevných škôl. Materských a stredných spolu bolo o viac ako základných.