RNDr. Marta Megyesiová

OBVOD a OBSAH

rovnobežníka

Vypočítaj príklady, rozbaľ roletku a vyber chýbajúce údaje.

Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
kos2o.gif
a = 5 cm
v = 7 cm
o = cm
S = cm²
a = 10 dm
v = 9 dm
o = dm
S = dm²
a = 1,4 m
v = 5 m
o = dm
S = dm²
a = 0,4 cm
v = 0,7 cm
o = mm
S = mm²
kod2o.gif
a = 6 cm
b = 3 cm
v = 4 cm
o = cm
S = cm²
a = 2 dm
b = 8 dm
v = 5 dm
o = dm
S = dm²
a = 1,4 m
b = 8 m
v = 4 m
o = m
S =
a = 7 cm
b = 16 mm
v = 15 mm
o = mm
S = mm²