Premena jednotiek hmotnosti


RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

Klikni do obdĺžnika a dopĺň číslo alebo jednotku dĺžky, nepoužívaj medzeru.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada".
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
PREMEŇ NA KILOGRAMY:

4,5 t = 3,82 q = 650 dag = 72000 g = 5000 mg = 3 t 5 kg =
35 t = 56 q = 60 dag = 700 g = 65000 mg = 6 t 45 kg =
0,99 t = 0,64 q = 8 dag = 36 g = 300 mg = 9 t 238 kg =
0,8 t = 6,7 q = 500 dag = 2 g = 326 000 mg = 4 q 5 kg =