Triedenie dvojíc uhlov

Rozbaľ roletku a priraď dvojici uhlov správne pomenovanie.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
obruvr.jpg
α1, α2 - α2, α4 - α3, δ3 - α4, β3 -
β1, β2 - β2, β3 - β3- γ3 - β4, γ1 -
γ1, γ2 - γ2, β2 - γ3, γ4 - γ4, δ2 -
δ1, δ4 - δ2, δ3 - δ3, α1 - δ4, γ2 -

RNDr. Marta Megyesiová