Sústava súradníc


Klikni do okienka a zapíš súradnice (takto 4,5/-6), nepoužívaj medzeru.
Ak potrebuješ pomoc stlač "Rada". Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Pozorne si prezri obrázok,
odčítaj súradnice bodov a zapíš ich:
sus1.JPG
A
B
C
D
E
F
G
H
RNDr. Marta Megyesiová