Rovnobežníky a trojuholníkyRNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

Vypĺň krížovku.
Klikni na číslo a napíš odpoveď. Tlačidlom "Potvrď" ju nahraj.
Na konci stlač "Nahraj odpoveď".
1                 
               
               
               
2    3    4             
               
               
               
          5       
      6           
               
    7      8