© RNDr. Marta Megyesiová

Zväčši o...

Zväčši základ v tabuľke o požadovaný počet percent a zapíš
Základ%Hodnota%Hodnota
1002517
300540
1200207
4500502
81001
93090
12560200
771050
1707