© RNDr. Marta Megyesiová

Máme zostrojiť trojuholník, ktorý je daný svojimi stranami.
Postup je poprehadzovaný.
Hľadáme možnosť, v ktorej je chyba pri zápise konštrukcie.