RNDr. Marta Megyesiová

P R A V D E P O D O B N O S Ť

pri hode dvomi hracími kockami

Pozorne čítaj, rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď .
Výsledky sú zlomky v základnom tvare zapísané vo forme: 1/6.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Vyhodnoť".
V tabuľke sú zapísané všetky možnosti,
ktoré môžu padnúť pri hode dvomi hracími kockami:

clnes.jpg
zelkoc.jpgzelkoc.jpgzelkoc.jpgzelkoc.jpgzelkoc.jpgzelkoc.jpg
cerkoc.jpg1 - 11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 6
cerkoc.jpg2 - 12 - 22 - 32 - 42 - 52 - 6
cerkoc.jpg3 - 13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 6
cerkoc.jpg4 - 14 - 24 - 34 - 44 - 54 - 6
cerkoc.jpg5 - 15 - 25 - 35 - 45 - 55 - 6
cerkoc.jpg6 - 16 - 26 - 36 - 46 - 56 - 6
Pravdepodobnosť, že padnú dve šestky je:
Pravdepodobnosť, že padnú rovnaké čísla je:
Pravdepodobnosť, že padne súčet 2 je:
Pravdepodobnosť, že padne súčet 13 je:
Pravdepodobnosť, že padne súčet 5 je:
Pravdepodobnosť, že padne súčet 10 je:
Pravdepodobnosť, že padne súčin 12 je:
Pravdepodobnosť, že padnú obe párne čísla je:
Pravdepodobnosť, že padne súčet menší ako 5 je:
Pravdepodobnosť, že padne súčin väčší ako 30 je:
Pravdepodobnosť, že padne súčin 30 je:
Pravdepodobnosť, že padne súčin 4 je: