CELÉ ČÍSLA

Teplota

Rozbaľ roletku a vyber správnu hodnotu.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Teplota stúpla z -20 °C o 12 °C na °C
Teplota klesla z -11 °C o 5 °C na °C
Teplota stúpla z -5 °C o 25 °C na °C
Teplota klesla z 11 °C o 2 °C na °C
Teplota klesla z -1 °C o 20 °C na °C
Teplota stúpla z -15 °C o 2 °C na °C
Teplota stúpla zo 7 °C o 17 °C na °C
Teplota klesla z -4 °C o 8 °C na °C
Teplota klesla z 31 °C o 6 °C na °C
Teplota stúpla z -3 °C o 12 °C na °C
Teplota klesla z -11 °C o °C na -16 °C
Teplota stúpla z °C o 7 °C na 27 °C
Teplota stúpla z -2 °C o °C na 23 °C
Teplota klesla z °C o 15 °C na -6 °C
Teplota klesla z 0 °C o °C na -24 °C
Teplota stúpla z °C o 7 °C na -9 °C
Teplota stúpla z °C o 9 °C na -12 °C
Teplota klesla z 0 °C o 12 °C na °C
Teplota klesla z 19 °C o °C na 10 °C
Teplota stúpla z 0 °C o °C na 25 °C

Autor: RNDr. Marta Megyesiová