USPORIADANIE

Zoraď jednotlivé kapacity podľa veľkosti od najmenšej po najväčšiu.
Ak nevieš pokračovať, klikni na "Rada" a počítač ti pomôže.
Na konci klikni na "Vyhodnoť" a dozvieš sa, ako ti to šlo.
Nech sa ti darí!

Na informatike so sloníkom

s10.gif
Svet počítačov
je plný skratiek a pojmov, ktoré si precvičíme s múdrym sloníkom.

Zopakujme si!

s10.gif1 GB=1 024 MBs10.gif1 MB=1 024 kBs10.gif
s10.gif1 kB=1 024 Bs10.gif1 B=8 bs10.gif

b = bit ... B = bajt ... kB = kilobajt ... MB = megabajt ... GB = gigabajt

Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com