Trošku internetu


RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com

Presuň správnu odpoveď z pravého stĺpca k textom na ľavej strane.
Keď skončíš, stlač tlačidlo "Nahraj odpoveď".
Nech sa ti darí.