IMAGINE II

imagin1.jpg

Rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď.
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Vyber správny príkaz pre činnosť KORYTNAČKY.

zopakuje 4x to,
čo je v hranatej zátvorke
naprogramujeme v novom okne objekt,
ktorý sa volá xxx
nastaví farbu plochy pre kreslenie
nastaví aktuálny vzor pera,
ktorým bude kresliť korytnačka
spomalíme vykonávanie príkazov, aby sme mohli sledovať vykresľovanie objektovvyplní sa okolie objektu zvolenou farbou,
avšak korytnačkou musíme prísť do vnútra objektu
plocha sa zmaže,
korytnačka zostala tam, kde dokončila
plocha sa zmaže,
korytnačka sa vrátila do domovskej pozície
imagin1.jpg
imagine1.jpg

Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com