POZNÁŠ IKONKY?


Rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď.
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".
Vyber správne názvy ikoniek jednotlivých programov, ktoré často používame.

1logo.jpg7logo.jpg2logo.gif
3logo.jpg8logo.png4logo.jpg
5logo.jpg9logo.jpg6logo.jpg
15logo.jpg10logo.jpg13logo.jpg
14logo.jpg12logo.jpg11logo.jpg

Autor: RNDr. Marta Megyesiová
megyesiova@gmail.com