Trochu informatiky na záver roka


Rozbaľ roletku a vyber správnu odpoveď.
Výsledok dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!".

Logá zo sveta počítačov


Mozila i2.jpg Opera i1.jpg Internet Explorer i.jpg

Word i5.jpg Excel i6.jpg PowerPoint i7.jpg

Wikipédia i4.jpg Google i3.jpg

e-mail e1.jpg ICQ i11.jpgSkype i8.jpg

Windows i9.jpg Antivírus i10.jpg
Autor: RNDr. Marta Megyesiová
Pri práci na internete sa riadíme pravidlami, ktoré sa nazývajú .
Celosvetová sieť sa nazýva .
Najznámejšie internetové prehliadače sú:
, Opera a Internet Explorer.
je aplikácia, ktorá nám umožňuje písať a tvoriť dokumenty.
Na tvorbu tabuliek využívame .
nám umožňuje robiť vlastné prezentácie.
Pri vyučovaní často používame - slobodnú internetovú encyklopédiu.
Najvyužívanejším vyhľadávačom je .
Chat, ICQ a patria k interaktívnej komunikácii.
Nevyžiadaná pošta je .
sú nezmyselné poplašné správy.
Internet nám umožňuje aj telefonovať cez .
Programové vybavenie počítača nazývame .
A je jeho technické vybavenie.
Známy operačný systém sa nazýva .
Na ochranu počítača pred používame program.
Medzi známe vírusy patrí trójsky a červ.